Adres email

Temat

Treść* wiadomości

W celu wysłania wiadomości podaj dane wskazane w powyższym formularzu. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wysłania wiadomości przy pomocy formularza.

Podane przez Ciebie dane mogą stanowić dane osobowe i w takim przypadku Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Dawid Baruch prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SolutionDEVs Dawid Baruch z siedzibą w Krakowie (30 – 009) przy ul. Friedleina 26 lok. 2, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON 122408459.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: mail_protected.png

Podane przez Ciebie dane są przetwarzane w celu udzielenia Ci odpowiedzi na wysłaną za pomocą formularza wiadomość i ewentualnie w celu dalszej komunikacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Ponadto, w zależności od treści Twojej wiadomości dane mogą być przetwarzane również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora także w oparciu o  jego uzasadniony interes.

Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikowania się z Tobą w sprawie zainicjowanej Twoim kontaktem, zaś w przypadku działań marketingowych własnych produktów lub usług do chwili wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że na mocy przepisów prawa Administrator będzie zobowiązany do dłuższego przetwarzania tych danych lub też Administrator będzie uprawniony do ich dłuższego przechowywania na wypadek możliwych roszczeń przez okres ich przedawnienia.

Podane przez Ciebie w formularzu dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

Posiadasz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym RODO.

SolutionDEVs Dawid Baruch
ul. Friedleina 26/2 30-009 Kraków

NIP: 677-220-38-35
REGON: 122408459

Tel: +48 881-459-317