Niniejszy dokument reguluje zasady wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym pod adresem https://www.solutiondevs.pl.

 1. DefinicjeCookies/Pliki Cookies – tzw. „ciasteczka” oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Serwisu;
  Serwis – serwis internetowy pod adresem https://www.solutiondevs.pl
  Użytkownik – użytkownik Serwisu;
  Urządzenie Użytkownika – oznacza urządzenie końcowe, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Serwisu. Usługodawca – Dawid Baruch, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SolutionDEVs Dawid Baruch z siedzibą w Krakowie (30 – 009) przy ul. Friedleina 26 lok. 2, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 122408459.
 2. Rodzaje CookiesW ramach działalności Serwisu używane są pliki Cookies, które zapisywane są na Urządzeniu Użytkownika, w szczególności komputerze Użytkownika odwiedzającego strony internetowe Serwisu. Przez używanie plików Cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące.Pliki Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkownika. Pliki Cookies zwykle zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą dany plik.Używanie plików Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu Użytkownika i zainstalowanym na nim oprogramowaniu.

  Usługodawca wykorzystuje „Cookies sesyjne” (session cookies) i „Cookies trwałe” (persistent cookies), różniące się co do czasu, przez który znajdują się one na Urządzeniu Użytkownika, w tym:

  • „Cookies sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na Urządzeniu Użytkownika aż do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek informacji poufnych z Urządzenia.
  • „Cookies trwałe” przechowywane są na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek informacji poufnych z Urządzenia.

  Serwis używa następujących rodzajów Cookies różniących się w zakresie spełnianych funkcji:

  • Cookies niezbędne, które są konieczne dla prawidłowego korzystania ze stron Serwisu i usług świadczonych przez Usługodawcę za jego pośrednictwem;
  • Cookies funkcjonalne, które są związane z funkcjonowaniem stron Serwisu, umożliwiające zapisywanie oraz zapamiętywanie wyborów dokonywanych przez Użytkownika i wpisywanych przez niego danych (zapamiętywanie ID Użytkownika w Serwisie i ID sesji w Serwisie);
  • Cookies reklamowe, które pozwalają na wyświetlanie reklam dostosowanych do preferencji danego Użytkownika;
  • Cookies wydajnościowe, które służą zbieraniu informacji o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkownika, co pozwala na optymalizację funkcjonowania stron Serwisu.

  W ramach działalności Serwisu mogą być stosowane Cookies Usługodawcy i Cookies Zewnętrzne.

  • Cookies Usługodawcy – oznaczają Cookies zamieszczane przez Usługodawcę, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu;
  • Cookies Zewnętrzne – oznaczają Cookies zamieszczane za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez partnerów Usługodawcy, pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z Usługodawcą.
 3. Cele wykorzystywania CookiesUsługodawca wykorzystuje Cookies w celu usprawnienia funkcjonowania Serwisu, w tym do:
  • uwierzytelniania logowania Użytkownika w Serwisie i utrzymania sesji Użytkownika w Serwisie (zapamiętania ID Użytkownika w Serwisie i ID sesji w Serwisie po zalogowaniu do Serwisu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • zapewnienia bezpieczeństwa, niezawodności i wydajności funkcjonowania Serwisu oraz umożliwienia korzystania z usług Serwisu;
  • zapamiętania Produktów dodanych do elektronicznego koszyka;
  • zbierania informacji o sposobie korzystania przez Użytkowników z Serwisu;
  • zapamiętania wybranych przez Użytkowników ustawień stron internetowych Serwisu.

  Usługodawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celach zbierania oraz opracowania ogólnych i anonimowych danych statycznych korzystania z Serwisu m.in. za pośrednictwem następujących narzędzi analitycznych:

  1. Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
  2. Google Adsense [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
  3. reCAPTCHA v2 [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
 4. Określanie warunków przechowywania oraz uzyskiwania dostępu przez CookiesDomyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików Cookies w urządzeniach końcowych Użytkowników. Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zwykle dopuszczają używanie Cookies, wobec czego, w przypadku gdy Użytkownik nie chce korzystać z plików Cookies, konieczna jest zmiana ustawień poziomu ochrony w ustawieniach danej przeglądarki w celu zablokowania wszystkich lub niektórych Cookies. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z takiej opcji nawigacja na stronach internetowych Serwisu będzie co do zasady możliwa, jednakże może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z niektórych funkcji Serwisu, które wymagają plików Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla Cookies stosowanych na stronach internetowych Serwisu.Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, również korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Blokowanie w ten sposób obsługi plików Cookies zwiększa poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, jednak może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików Cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta.